Prezentacija: „Zahtjevi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU-a u pitanju državne pomoći (državnih potpora)“

Categories:
Comments: 0

Prvi u nizu prezentacija u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) i uz podršku Fonda Otvoreno Društvo održan je 04.03.2011. godine na temu „Zahtjevi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU-a u pitanju državne pomoći (državnih potpora)“ o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu.

Donošenje zakona o državnoj pomoći i uspostava institucije za planiranje i kontrolu državnih pomoći na nivou BiH je neophodno, u periodu do punopravnog članstva BiH u Evropskoj Uniji, kako bi BiH dobila jedan sveobuhvatan uvid u kategorije, iznose i svrhe državnih pomoći koje se dodjeljuju na raznim nivoima vlasti, kako bi se identifikovali prioriteti, napravile analize učinka državnih pomoći i strateški koordinirala industrijska i razvojna politika zemlje, koja je po važećem ustavnom ustrojstvu dodijeljena u nadležnost tri različita nivoa vlasti.

S tim ciljem Bosna i Hercegovina mora preduzeti sljedeće konkretne korake:

• Parlament BiH treba – neodložno – usvojiti Zakon o državnoj pomoći, koji već postoji u formi prijedloga.

• Na osnovu usvojenoga Zakona, Vijeće ministara BiH treba uspostaviti operativno neovisno tijelo za kontrolu državnih pomoći do kraja 2011. godine koje će imati nadležnost da odlučuje o povratu nezakonitih državnih pomoći kada za to dođe vrijeme sukladno rokovima iz SSP-a, a koje će do tada pomagati institucijama entiteta, kantona i Distrikta Brčko da usklade prakse davanja svojih subvencija s europskim standardima počevši od 2012. godine.

• Vijeće ministara treba – neodložno – usvojiti već izrađeni Godišnji izvještaj o državnim pomoćima i dostaviti ga Europskoj komisiji čime bi se ispunila obaveza izvještavanja iz SSP-a.

• Najkasnije do jula 2012. BiH treba uspostaviti sveobuhvatan inventar postojeće državne pomoći te nezavisno operativno tijelo nadležno za kontrolu usklađivanja takve pomoći sa EU normama, koje mora početi raditi do 2012.;

• Do jula 2013. godine BiH i Evropska komisija trebaju poduzeti mapiranje državne pomoći kako bi se razmotrila potreba za različitim maksimalnim ograničenjima državne pomoći u različitim dijelovima BiH prije isteka statusa ozbiljno nerazvijene zemlje (juli 2014.), koji omogućava primjenu minimalnih ograničenja intenziteta državne pomoći;

• Koordinacioni odbor za ekonomski razvoj i europske integracije, VM BiH, vlade entiteta i Brčko Distrikt koordiniraju pri izradi elaborata o mapiranju državne pomoći sukladno rokovima iz SSP-a.

• Vijeće ministara BiH treba aplicirati Europskoj komisiji na sredstva IPA fondova za Projekt tehničke podrške u oblasti razvoja sistema državne pomoći.