Kamingespräch: Nestalno članstvo BiH u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija 2010.-2011.

Categories:
Comments: 0

Prvi u nizu popodnevnih razgovora uz kamin, u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) i uz podršku njemačke političke Fondacije Friedrich Ebert (FES) održan je 16.02.2011. godine na temu predsjedavanja Bosne i Hercegovine Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija u januaru 2011. godine, o čemu je VPI BH prethodno izradila analizu „Nestalno članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija 2010.–2011.: Izazovi predsjedavanja tokom januara 2011. godine”). Kamingespräch (razgovor uz kamin) je njemački koncept neformalnih diskusija o aktuelnim temama, osmišljen da ekspertima, diplomatama i predstavnicima civilnog društva omogući atmosferu za otvorenu razmjenu mišljenja.

U prijatnoj atmosferi Sportskog kluba UNA, ambasador BiH pri OUN Ivan Barbalić prenio je direktna iskustva januarskog predsjedavanja BiH Vijećem sigurnosti, osvrnuo se na jednogodišnje nestalno članstvo u VS OUN, te govorio o budućem angažmanu BiH u svjetskoj vladi. Predstavnici Ministarstva vanjskih posloba BiH, savjetnici članova Predsjedništva BiH, Ambasadori Njemačke, Turske, Austrije Sloveije, te predstavnici Britanske, Kineske, Švicarske i Američke ambasade osvrnuli su se na, opći je zaključak, uspješno predsjedavanje BiH u Vijeću sigurnosti OUN. Bila je to prilika da se otvoreno porazgovara o bosanskohercegovačkoj vanjskoj politici u kontekstu globalnih izazova.

VPI BiH planira u narednom periodu organizirati slične razgovore o situaciji na Bliskom istoku, njemačkoj vanjskoj politici u BiH i drugim temama važnim za profiliranje vanjske politike BiH. Impulsi za ove rasprave bit će analize koje će sačiniti eksperti i suradnici VPI, a koje će biti objavljene i na našoj web stranici.