Пројекти

Изградимо будућност заједно: ЕУ и Западни Балкан из перспективе младих

ЊеБЕР 2.0 – Оснаживање цивилног друштва Западног Балкана за рефомисану јавну управу

Еуропеизација изван процеса

Разумјевање и реаговање на утицај страних актера

Реализовани пројекти

Мониторинг реформе јавне управе на западном Балкану (WeBER)

Радионица о преговарању за жене Др. Деборах Колб

Подршка организацији радионица о родноодговорном буџетирању и политичкој економији

Ефекти инструмената процеса стабилизације и придруживања на интеграције државе западног Балкана и регионалну сарадњу

Мој сусјед. Приче упјешног интер-религијског диjалога унутар и изван земаља Вишеградске групе

Подршка организацијском развоју тинк танк организација

Мјерилá ЕУ реформи – колико учинковито? BENCHER

Јачање капацитета и заговарачких способности  ОЦД земаља Вишеградске групе и западног Балкана

Програм за развој младих професионалаца у тинк танковима

Обликујемо и дебатујемо о будућности ЕУ

Парламент за жене II

Центар Изврсности за системе утврђивања политика на западном Балкану – CЕPS WеB

Јачање капацитета за ЕУ интеграције у БиХ – Подршка у припреми стицања статуса кандидата за ЕУ (ЕУ Упитник)

В4 – Подршка стратегији заговарања европских интеграција западног Балкана

Подршка процесу европских интеграција у Федерацији Босне и Херцеговине