О нама

Вањскополитичка иницијатива БХ је невладина, непрофитна и независна организација посвећена промишљању и анализирању вањске политике, међународних односа и међународних обавеза Босне и Херцеговине.


Вањскополитичку иницијативу су 2004 основали њени чланови који сада творе Скупштину организације. То је непрофитна, невладина организација која је посвећена томе да унапрјеђује и утиче на дебату и расправу међу академицима, активистима те творцима политике и одлука у БиХ.

Поред редовитих службених извјешћа о напретку реформи у БиХ од стране владиних институција и међународних организација, ми покушавамо презентирати критичка гледишта о реформским процесима покривајући политичка, економска и друштвена питања.


Наша мисија

Наша мисија је да служимо друштву у Босни и Херцеговини (БиХ) и њеним институцијама кроз широк низ истраживачких могућности, публикација и организирање догађаја, који промовирају свјесност о питањима унутарње владавине у БиХ, као и смјерницама које има у вањској политици. ВПИ БХ проводи своју мисију кроз:

• Подизање свјесности друштва о промјенљивој природи и проведби међународних односа, вањским пословима, дипломацији и посљедицама истих на БиХ институције

• Стручне анализе и савјетодавну улогу према креаторима вањске политике и доносиоцима одлука у законодавним и извршним органима у БиХ

• Јачање едукације и обуке будућих младих професионалаца у БиХ

• Омогућавање бољег разумијевања јавности о природи процеса реформе структура управљања у БиХ, њеној вањској политици и процесу ЕУ интеграција.


Скупштина ВПИ БХ

Скупштина ВПИ је највише тијело које доноси одлуке и врши наџор над пословањем. Скупштина именује управу, савјетодавни одбор, бира спољне сураднике и прима у чланство нове чланове.


Савјетодавни одбор ВПИ БХ

Чланови Савјетодавног одбора: Осман Топчагић, Хајрудин Сомун, Јасмина Пашалић, Нина Карађиновић, Михаел Вајхерт, Емине Бозкурт, Златко Диздаревић, Марко Радовановић, Дамир Шаљић, Жељко Јеркић и Месут Идриз.