Политички сажеци

Напомена: Публикације су доступне на латиничном писму

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2014а). Пољопривредно осигурање као стратегија менаџмента ризика: преглед постојећих модела у Европи и свијету. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2014б). Привредни развој – политике малих и средњих подузећа. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2014ц). Шта нама значи ИПА ИИ. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2013а). ЕУ-Хрватска-БиХ: Како је десет година стало у једну. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2013б). Идентификација државне границе између БиХ и Републике Хрватске и друга гранична питања. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2013ц). Како политика уништава привреду: Манипулацијама против аграрне реформе. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2013д). Корупција у високом образовању у БиХ – стање, узроци, размјере, рјешења: Ниске страсти на највишем нивоу. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2013е). Систем државне помоћи у Босни и Херцеговини. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2013ф). Унапређење улоге јавних служби за запошљавање на тржишту рада у Федерацији Босне и Херцеговине. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2012а). Босанскохерцеговачка кинематографија. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2012б). Бруxеллес умјесто Загреба : Хрватска као најзначајнији вањскотрговински партнер Босне и Херцеговине. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2012ц). „Околишањем“ до Европске уније. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2012д). Признавање иноземних високошколских квалификација у БиХ : Између принципа и стандарда Европске уније и домаће праксе. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2012е). Систем заштите и сигурности од природних и других непогода у Босни и Херцеговини. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2012ф). Вински сепаратизам без географског поријекла – Ин вино плебисцитум. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2011а). Предприступни фондови ЕУ: БиХ (не)спремна за велике могућности. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2011б). (С)потицаји у пољопривреди Босне и Херцеговине. Сарајево.

Вањскополитичка иницијатива (ВПИ БХ). (2011ц). Захтјеви из Споразума о стабилизацији и придруживању између БиХ и ЕУ-а у питању државне помоћи (државних потпора). Сарајево.