Projekti

Monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu

Podrška procesu evropskih integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Podrška organizacijskom razvoju think tank organizacija

V4 – Podrška strategiji zagovaranja evropskih integracija Zapadnog Balkana

Program za razvoj mladih profesionalaca u think tankovima

Mjerilá EU reformi – koliko učinkovito? BENCHER

Realizovani projekti

Parlament za žene II

Centar izvrsnosti za sisteme utvrđivanja politika na Zapadnom Balkanu – CEPS WeB

Jačanje kapaciteta za EU integracije u BiH – Podrška u pripremi sticanja statusa kandidata za EU (EU Upitnik)