Naš tim

Lejla Ramić-Mesihović
Direktorica
Lejla je magistrica Fakulteta političkih znanosti u Sarajevu iz oblasti diplomacije te doktorant na Fakultetu za biznis i administraciju na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu. 15 godina je radila kao službenica u Delegaciji Evropske unije u BiH, i savjetnica u Uredu specijalnog predstavnika EU za BiH (EUSR), prateći, dijelom i usmjeravajući evoluciju odnosa EU prema BiH i spremnost BiH na strukturalnu prilagodbu. U bogatoj profesionalnoj karijeri bavila se i novinarstvom te je kao konsultant radila na značajnom broju projekata koje su u BiH finansirale međunarodne organizacije.
Denisa Sarajlić
Viša istraživačica
Doktorirala na temu evropskih poslova na Bath Univerzitetu, Velika Britanija. Prethodno je diplomirala politologiju na Univerzitetu Wolverhampton, a potom stekla i zvanje Master of Arts na studijima diplomacije na Westminster Univerzitetu u Velikoj Britaniji. U periodu od 2012. – 2015. godine obnašala je funkciju zamjenice ministra civilnih poslova u Vijeći ministara BiH. Prije toga je obavljala dužnost direktorice VPI BH. Denisa ima dugogodišnje konsultantsko iskustvo, a objavila je niz akademskih radova, političkih analiza i tekstova na temu evropskih integracija, međunarodnih odnosa i vanjske politike te uloge međunarodne zajednice u BiH. Vodila je više istraživanja i istraživačkih projekata i autorica je niza studija objavljenih u BiH i inozemstvu.
Anida Šabanović
Istraživačica
Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zenici, trenutno piše magistarski rad na istom fakultetu. Iskustvo u izradi politika u oblasti ravnopravnosti spolova, i u tom kontekstu je ostvarila saradnju sa nevladinim organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom ženskih ljudskih prava. Trenutno zaposlena u Vanjskopolitičkoj inicijativi BH kao istraživačica na projektu: „Unaprijeđenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave“ (WeBER).
Amela Hrasnica
Službenica za komunikacije i projekte
Amela je magistrica Engleskog jezika i književnosti. Zvanje je stekla na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 2012. godine završila je prvi stepen studija na istom fakultetu i stekla zvanje bachelor Engleskog jezika i književnosti. Radila je kao profesor Engleskog jezika. Pripravnički staž je radila u Odjelu za medije Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini te kao službenica u Delegaciji Evropske unije u BiH. U Vanjskopolitičkoj inicijativi BH radi od februara 2016. godine.
Igor Kosić
Istraživač
Igor je stekao zvanje magistra nauka u okolišnim tehnologijama i međunarodnim odnosima na Diplomatskoj akademiji u Beču i Univerzitetu za tehnologiju u Beču. 2012. godine završio je dodiplomski studij menadžmenta uz dvojnu diplomu Ekonomskog fakulteta Sarajevo i Griffith koledža u Dablinu. Igor ima veliko iskustvo u istraživanju, posebice o temama održivog razvoja, međunarodnih odnosa i procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Radi u VPI BH od septembra 2016. godine.