Naš tim

Lejla Ramić-Mesihović
Direktorica
Lejla je magistrica Fakulteta političkih znanosti u Sarajevu iz oblasti diplomacije te doktorant na Fakultetu za biznis i administraciju na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu. 15 godina je radila kao službenica u Delegaciji Evropske unije u BiH, i savjetnica u Uredu specijalnog predstavnika EU za BiH (EUSR), prateći, dijelom i usmjeravajući evoluciju odnosa EU prema BiH i spremnost BiH na strukturalnu prilagodbu. U bogatoj profesionalnoj karijeri bavila se i novinarstvom te je kao konsultant radila na značajnom broju projekata koje su u BiH finansirale međunarodne organizacije.
Denisa Sarajlić
Viša istraživačica
Doktorirala na temu evropskih poslova na Bath Univerzitetu, Velika Britanija. Prethodno je diplomirala politologiju na Univerzitetu Wolverhampton, a potom stekla i zvanje Master of Arts na studijima diplomacije na Westminster Univerzitetu u Velikoj Britaniji. U periodu od 2012. – 2015. godine obnašala je funkciju zamjenice ministra civilnih poslova u Vijeći ministara BiH. Prije toga je obavljala dužnost direktorice VPI BH. Denisa ima dugogodišnje konsultantsko iskustvo, a objavila je niz akademskih radova, političkih analiza i tekstova na temu evropskih integracija, međunarodnih odnosa i vanjske politike te uloge međunarodne zajednice u BiH. Vodila je više istraživanja i istraživačkih projekata i autorica je niza studija objavljenih u BiH i inozemstvu.
Anida Šabanović
Istraživačica
Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zenici, trenutno piše magistarski rad na istom fakultetu. Iskustvo u izradi politika u oblasti ravnopravnosti spolova, i u tom kontekstu je ostvarila saradnju sa nevladinim organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom ženskih ljudskih prava. Trenutno zaposlena u Vanjskopolitičkoj inicijativi BH kao istraživačica na projektu: „Unaprijeđenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave“ (WeBER).
Ana Bukovac-Vuletić
Službenica za projekte

Diplomirala na Odsjeku za engleski jezik i književnost na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zvanje magistra Europskih studija stekla je pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, time se akademski profilirajući posebno za oblast sigurhnosti hrane. Njeno prethodno radno iskustvo obuhvača rad u polju obrazovanja, novinarstva, nevladinog sektora, a radi i kao slobodni prevodilac.  Pridružila se Vanjskopolitičkoj inicijativi BH (VPI BH)2009., od kada je radila kao voditeljica ureda, glavni administrator, asistent na projektima te voditeljica projekata. Radi na projektima koji se tiču europskih integracija, kreiranja politika djelovanja, izgradnje kapaciteta vladinih institucija kao i borbe protiv korupcije, promoviranju ljudskih prava i prava žena. Ana je jedna od istraživača organizacije, te radi i na razvoju i izradi projekata.  

Igor Kosić
Istraživač
Igor je stekao zvanje magistra nauka u okolišnim tehnologijama i međunarodnim odnosima na Diplomatskoj akademiji u Beču i Univerzitetu za tehnologiju u Beču. 2012. godine završio je dodiplomski studij menadžmenta uz dvojnu diplomu Ekonomskog fakulteta Sarajevo i Griffith koledža u Dablinu. Igor ima veliko iskustvo u istraživanju, posebice o temama održivog razvoja, međunarodnih odnosa i procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Radi u VPI BH od septembra 2016. godine.