Kontakt

Za sva pitanja u vezi sa programskom/projektnom saradnjom, konzultantskim uslugama, publikacijama i drugim aktivnostima molimo kontaktirajte:

Vanjskopolitička inicijativa BH