Analiza: „Evropska (re) konekcija Balkana – potraga za novim modalitetima saradnje”

Vanjskopolitička inicijativa BH je u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung BH i Vanjskotrgovinskom komorom BiH, 25.6.2018. godine organizovala predstavljanje analize „Evropska (re) konekcija Balkana – potraga za novim modalitetima saradnje” autora Igora Kosića. Cilj ove analize je skretanje pažnje ključnih zainteresovanih strana i javnosti na značaj regionalne saradnje šest zemalja Zapadnog Balkana, na dosadašnja postignuća, i kakvi izazovi i prepreke stoje u procesu evropskih integracija. Analizu CEFTA-e kao platforme za regionalne trgovinske integracije iz perspektive Bosne i Hercegovine, slijedilo je predstavljanje novog Regionalnog ekonomskog prostora i Višegodišnjeg akcionog plan za to područje.

Nove inicijative i poticaji iz EU predstavljaju nove prilike da se u središte interesa vrate strukturalne socio-ekonomske reforme te analiziraju obaveze iz višegodišnjeg Akcijskog plana za regionalni ekonomski prostor u oblasti trgovine, investicija, mobilnosti i digitalnih integracija, rekao je autor analize, Igor Kosić.

Učesnici panela, Adnan Muminović, ekonomski savjetnik u Uredu Specijalnog predstavnika EU, Amila Šehić, predstavnica Vanjskotrgovinske komore BiH, Odjel za  makroekonomiju i Lejla Ramić-Mesihović, direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH, u svom obraćanju su se fokusirali na iskustva i preduslove za bolju regionalnu saradnju te naglasili da bi uklanjanje necarinskih barijera povećalo potencijal rasta BiH i regije.

Prisutnima se obratio i potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, Bruno Bojić te istakao da je rad na evropskim projektima važan kako bi se privredna društva što bolje povezala, ali i da Bosna i Hercegovina sa zemljama Balkana ima vanjskotrgovinski promet viši od 70 posto.

Evropska (re)konekcija Balkana

Poruke sa Zapadnog Balkana: Vladavina prava srž evropskih integracija

Prijedlog praktične politike koji sadrži 12 preporuka za oživljavanje procesa proširenja Evropske unije predstavljen je 21. juna u Beogradu, na međunarodnoj konferenciji „Poruke sa Zapadnog Balkana“. Lejla Ramić-Mesihović, direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH predstavila je nalaze istraživanja za Bosnu i Hercegovinu i osvrnula se na trenutni proces evropskih integracija u državi i regionu.

Potpredsednik EPuS Vladimir Međak rekao je, predstavljajući preporuke, da se studija bazira na dvije osnovne premise – da u EU postoji želja da se proširi i da u zemljama Zapadnog Balkana postoji volja da se obavi reformski proces kojim bi bile ispunjene pretpostavke za ulazak u EU.

„Suština problema je što postojeći okvir nije dobar. Način na koji se sada vode pregovori je od jednog open-ended procesa postao never-ending proces i to je nešto što jasno mora da se kaže“, kazao je Međak.

Ambasador Njemačke u Srbiji Aksel Ditman izrazio je zadovoljstvo što je ambasada imala priliku da podrži projekat u okviru kojeg je predstavljeno 12 preporuka te je poručio: „Naše dvije ključne poruke su da ostajemo posvećeni eurointegracijama regiona zasnovanih na principu zasluga, kao i da su u srcu procesa pristupanja unutrašnje reforme u zemljama kandidatima, a naročito vladavina prava.“

Predstavnici šest organizacija civilnog društva iz regiona predstavili su, u okviru dva panela konferencije, studiju o efektima Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj i istočnoj Evropi (CEFTA) i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) na proces reformi u zemljama Zapadnog Balkanastudiju o efektima Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj i istočnoj Evropi (CEFTA) i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) na proces reformi u zemljama Zapadnog Balkana.

U izradi studije su, uz Evropski pokret u Srbiji koji je bio koordinator celog projekta, učestvovali stručnjaci iz regiona iz Evropskog pokreta iz Crne Gore,Vanjskopolitičke inicijative BH iz Sarajeva, prištinskog Instituta Riinvest, Albanskog instituta za međunarodne studije i Instituta za evropske politike iz Skoplja.

Međunarodna konferencija organizovana je u okviru projekta Efekti instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja na integracije država Zapadnog Balkana i regionalnu saradnju, uz finansijsku podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji i Fondacije Institut za otvoreno društvo.

Posljedice zamrznutih konflikata za regionalnu stabilnost zapadnog Balkana

Vanjskopolitička inicijativa BH donosi osvrt na trenutne bilateralne i multilateralne odnose na zapadnom Balkanu u susret predstojećih sastanaka zvaničnika te nove strategije proširenja EU.

Šta znače “zamrznuti konflikti” i “Balkanizacija” na Balkanu, a šta u EU?

Repercussions of frozen conflicts for regional stability in the Western Balkans

 

Poziv za prijave: Fokus grupa u okviru WeBER projekta

Vanjskopolitička inicijativa BH, u okviru projekta  „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“ – WeBER organizuje fokus grupu s kandidatima koji su se prijavljivali na javne pozive za zapošljavanje u institucijama BiH (na državnom nivou) u posljednje dvije godine.

Molimo sve zainteresovane kandidate da se prijave na info@vpi.ba  te da pošalju kontakt informacije (email i broj telefona), poziciju i instituciju u kojoj su konkurisali za radno mjesto.

Fokus grupa će se održati u prostorijama VPI BH tokom mjeseca maja.

Broj učesnika u fokus grupi je ograničen, te svi pojedinci koji žele da učestvuju u fokusnoj grupi moraju se prethodno prijaviti. Detaljne logističke informacije će biti proslijeđene prijavljenim kandidatima.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati.

Promocija vladavine prava na zapadnom Balkanu: Koliko je BiH spremna za otvaranje pregovaračkih poglavlja?

Vanjskopolitička inicijativa BH organizovala je u Sarajevu, 29.03.2018. panel diskusiju na temu “Promocija vladavine prava na zapadnom Balkanu: Koliko je BiH spremna za otvaranje pregovaračkih poglavlja?” u okviru regionalnog projekta kojeg implementira u sklopu Think for Europe mreže “Mjerila EU reformi-koliko učinkovito?BENCHER”.

Učesnice panel diskusije, Nedžma Džananović-Miraščija, docentica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Inela Hadžimešić, Inicijativa za monitoring EU integracija i Lejla Ramić-Mesihović, direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH naglasile su značaj kredibilnijih reformskih procesa u oblasti vladavine prava kako bi BiH mogla napredovati u procesu EU integracija.

Lejla Ramić-Mesihović je predstavila glavne nazale analize za BiH koja je rađena u okviru projekta naziva čiji naziv indicira da će naredni koraki u procesu integracija države dovesti do “padanja maski” te da će morati doći do veće odgovornosti nadležnih instucija. Učesnice panela su se složile da je učešće civilnog društva i stručne zajednice neophodno kako bi se otvorio diskurs o ovim temama i vršio pritisak i monitoring rada institucija te da se reforme ne mogu raditi samo deklarativno.

Osvrćući se na regionalni apekt projekta, naglašeno je da problemi BiH nisu jednistveni te da ih dijele većina zemalja regiona, stoga je bitno da pristup međunarodne zajednice i Evropske unije u postavljanju mjerila i smjernica za uslovljavanje uzme u obzir te okolnosti kako bi bio što učinkovitiji.

Događaju su pristvovali predstavnici institucija, političkih stranaka, nevladine zajedince i međunarodnih institucija te je tokom diskusije naglašen značaj zajedničkog djelovanja svih aktera u podržavanju reformskih procesa.

Projekat je realizovan uz finansijku podršku European Fund for the Western Balkans i Open Society Fund.

Konkretizacija procesa europskih integracija: Maske će padati (Benchmarks u Bosni i Hercegovini)

Reforming from the Bench-Marking Offside (regionalna analiza – dostupna na engleskom jeziku)

 

Zagovaranje i promocija vladavine prava na zapadnom Balkanu: Koliko je BiH spremna za otvaranje pregovarackih poglavlja?

Reforma javne uprave u BiH: Seminar za predstavnike DRG u okviru WeBER projekta

Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa SIGMA/OECD je organizovala jednodnevni seminar za predstavnike Državne radne grupe u okviru WeBER projekta kako bi predstavila rezultate monitoringa reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini koje je izradila SIGMA te prve rezultate monitoringa WeBER projekta.

Događaju su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz BiH koji čini Državnu radnu grupu za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou te predstavnici organizacija koje sprovode grantove u okviru WeBER projekta. Chloe Berger, šefica Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave iz Delegacije EU u BiH je pozdravila učesnike i istakla važnost uključivala civilnog društva u proces reformi.

Primož Vehar, Brian Finn i Marian Lemke, stručnjaci SIGME su predstavili glavne rezultate i preporuke za BiH iz Izvještaja za 2017. godinu iz oblasti Upravljanja javnim finansijama, izrade i koordinacije politika, državne službe i upravljanja ljudskim resursima, odgovornosti i pružanja usluga te javnih nabavki. Anida Šabanović, istraživačica na WebER projektu je predstavile prve rezultate monitoringa. Takođe, predstavnici WeBER platforme u BiH, Transparency International u BiH i Centar za istraživačko novinarstvo kao i dobitnici malih grantova u okviru WeBER projekta za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou su predstavili nalaze svojih projekata. Vedrana Faladžić i Aneta Raić iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH su predstavile naredne aktivnosti ove institucije u provođenju reformi te priprema za novi Strateški okvir.

 

Radionica: Vještine pregovaranja za žene

U periodu od 05.02.2018. do 10.02.2018. godine, Vanjskopolitička inicijativa BH u saradnji sa Ambasadom SAD u BiH, organizovala je dvije trodnevne radionice u Sarajevu i Tesliću, u cilju osnaživanja bh. političarkih i političko-društvenih aktivistica kada su u pitanju vještine pregovaranja koje će im pomoći u daljnjem radu i zalaganju za svoja i prava svih žena u BiH.

Predavačica na ovu temu je bila svjetska stručnjakinja za oblast Pregovaranje na radnom mjestu, gđa Deborah Kolb, emeritus Pravnog fakulteta na Harvard Univerzitetu, stručnjakinja za oblast Pregovaranje na radnom mjestu, a posebno je zanima odnos između pregovaranja i rodnih pitanja.  Još krajem osamdesetih godina dvadesetog stoljeća počela se baviti rodnim pitanjima, kada je ova oblast bila još uvijek prilično zapostavljena. Prof.dr. Kolb je autorica nekoliko knjiga od kojih najrecentnija nosi naziv: “Pregovaranje u poslu – pretvoriti male pobjede u veliku dobit”.

Razgovarajući sa učesnicama profesorica je skrenula pažnju da, kada su u pitanju pripreme za pregovaranje, uvijek na umu treba imati argumente koji se mogu odbraniti. Potrebno je sagledati šta druga strana ima. Poznavanje činjenica ima dvostruki utjecaj. Imat će se veći legitimitet u postavljanju zahtjeva i lakše će se pronaći prednosti  te  je tako veća mogućnost da pregovori uspiju. Ono što je dobro za vas, dobro je i za organizaciju. Važno je razumijeti drugu stranu – prepoznati pet razloga da druga strana kaže “ne”. Ako se poznaje perspektiva druge strane, lakše se nosi sa istom.

Prof. dr. Kolb je učesnica, između ostalog, pokazala koliko je za samopouzdanje važna priprema za pregovaranje i da se ista sastoji od sagledavanja pregovaračke pozicije druge strane, ali i od definisanja onoga što zaista želimo. Takođe, jedan od zaključaka je bio da je dobro imati nekoga na svojoj strani, nekoga ko može dati pravi savjet u pravom trenutku.

Uz dinamične vježbe i naučene vještine, simulacije pregovaranja su osnažile učesnice za daljni rad i uspješnije pregovaranje u svakodnevnom poslovnom, društvenom i političkom životu.

Vještine pregovaranja za žene

Analiza Izvještaja o napretku BiH 2015-2016

U okviru regionalnog projekta Mjerilá EU reformi – koliko učinkovito? BENCHER kojeg Vanjskopolitička inicijativa BH provodi u okviru Think for Europe mreže, istraživali smo Izvještaje Evropske Komisije o Bosne i Hercegovini za 2015. i 2016. godinu s ciljem analize preporuka i zaključaka o napretku države.

Analiza “Korak naprijed, nazd dva”  zaključuje da su brojne preporuke ponovljene/prepisane i za 2016. godinu te da se većina osvrće na neusvajanje državnih strategija koje značajno koče napredak reformskih procesa.  Iako su predstavnici vlasti predstavljali posljednji Izvještaj kao jedan od najboljih i najpozivitnijih, analizom preporuka i zaključaka lako je uvidjeti da su večina izjava bila daleko od suštinske stvarnosti i onoga što je predstavljeno u Izvještaju.

Analiza o BiH (dostupna na engleskom jeziku)

Komparativna regionalna analiza za zemlje zapadnog Balkana (dostupna na engleskom jeziku)

Infografika

 

2015.-2025. – Evropski put Bosne i Hercegovine

U saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, danas smo organizovali panel diskusiju na temu “2015.-2025. – Evropski put Bosne i Hercegovine”. Povod događaja je istoimeni dokument za diskusiju autora Osmana Topčagića, napisan s ciljem poticanja na razgovor i debatu o trenutnom procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine i budućnosti zemalja zapadnog Balkana.

Učesnici panela, Nedžma Džananović-Miraščija, docentica Fakulteta političkih nauka Sarajevo, Svetlana Cenić, ekonomska stručnjakinja i Đorđe Tomić, viši asistent Fakulteta političkih nauka Banja Luka, u svojim su osvrtima naglasili potrebu struktuiranih i informiranih debata na ovu i sličnu tematiku kako bi se javnost, a i ključni akteri procesa integracija, što više uključili i dali značajan doprinos.

Panelisti su takođe naglasili važnost odmicanja reformskih procesa od uplitanja dnevno-političkog diskursa kako bi se omogućilo da BiH konačno krene naprijed s procesom stabilizacije i pridruživanja i učini to za dobrobit građana države, a ne partikularnih interesa.

Dokument za diskusiju preuzmite ovdje ⟶ 2015.-2025. – Evropski put Bosne i Hercegovine

2015.-2025. - Evropski put Bosne i Hercegovine

Sastanak Državne radne grupe u okviru WeBER projekta

Vanjskopolitička inicijativa BH, u okviru WeBER projekta, kojeg finansira Evropska komisija i sufinansira Ministastvo vanjskih poslova Kraljevine Holandija, organizovala je 25.10.2017. godine u Sarajevu sastanak sa organizacijama civilnog društva iz BiH, koje su članice Državnih radnih grupa (DRG) za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou.

Na sastanku su predstavljeni dosadašnji rezultati te naredne aktivnosti u okviru WeBER projekta. Takođe, organizacije dobitnice grantova su predstavnicima DRG predstavile svoje projekte i aktivnosti. Kroz diskusiju i upoznavanje sa aktivnostima unutar svoje lokalne zajednice, predstavnici DRG su zaključili da je obavezna dalja edukacija službenika na kantonalnom i lokalnom nivou o RJU, kao i da je bitno što više građanima približiti i objasniti šta njima predstavlja reformisana javna uprava (brza, profesionalna i efikasna administracija, jednostavnije procedure, nema više čekanja u redovima, transparentnost u trošenju javnih prihoda i zapošljavanju…).

U drugom dijelu sastanka, viša stručna saradnica za odnose s javnošću PARCO BiH, Vedrana Faladžić je kroz svoju prezentaciju upoznala učesnike o aktivnostima koje se tiču RJU u BiH te pozvala predstavnike OCD da se aktivno uključe u javne konsultacije koje će se u narednom periodu održati u Sarajevu i Banja Luci. Aneta Raić, šefica jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju je govorila o narednim koracima i planovima PARCO BiH.

Sastanak Državne radne grupe u okviru WeBER projekta