Posljedice zamrznutih konflikata za regionalnu stabilnost zapadnog Balkana

Vanjskopolitička inicijativa BH donosi osvrt na trenutne bilateralne i multilateralne odnose na zapadnom Balkanu u susret predstojećih sastanaka zvaničnika te nove strategije proširenja EU.

Šta znače “zamrznuti konflikti” i “Balkanizacija” na Balkanu, a šta u EU?

Repercussions of frozen conflicts for regional stability in the Western Balkans

 

Poziv za prijave: Fokus grupa u okviru WeBER projekta

Vanjskopolitička inicijativa BH, u okviru projekta  „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“ – WeBER organizuje fokus grupu s kandidatima koji su se prijavljivali na javne pozive za zapošljavanje u institucijama BiH (na državnom nivou) u posljednje dvije godine.

Molimo sve zainteresovane kandidate da se prijave na info@vpi.ba  te da pošalju kontakt informacije (email i broj telefona), poziciju i instituciju u kojoj su konkurisali za radno mjesto.

Fokus grupa će se održati u prostorijama VPI BH tokom mjeseca maja.

Broj učesnika u fokus grupi je ograničen, te svi pojedinci koji žele da učestvuju u fokusnoj grupi moraju se prethodno prijaviti. Detaljne logističke informacije će biti proslijeđene prijavljenim kandidatima.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati.

Promocija vladavine prava na zapadnom Balkanu: Koliko je BiH spremna za otvaranje pregovaračkih poglavlja?

Vanjskopolitička inicijativa BH organizovala je u Sarajevu, 29.03.2018. panel diskusiju na temu “Promocija vladavine prava na zapadnom Balkanu: Koliko je BiH spremna za otvaranje pregovaračkih poglavlja?” u okviru regionalnog projekta kojeg implementira u sklopu Think for Europe mreže “Mjerila EU reformi-koliko učinkovito?BENCHER”.

Učesnice panel diskusije, Nedžma Džananović-Miraščija, docentica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Inela Hadžimešić, Inicijativa za monitoring EU integracija i Lejla Ramić-Mesihović, direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH naglasile su značaj kredibilnijih reformskih procesa u oblasti vladavine prava kako bi BiH mogla napredovati u procesu EU integracija.

Lejla Ramić-Mesihović je predstavila glavne nazale analize za BiH koja je rađena u okviru projekta naziva čiji naziv indicira da će naredni koraki u procesu integracija države dovesti do “padanja maski” te da će morati doći do veće odgovornosti nadležnih instucija. Učesnice panela su se složile da je učešće civilnog društva i stručne zajednice neophodno kako bi se otvorio diskurs o ovim temama i vršio pritisak i monitoring rada institucija te da se reforme ne mogu raditi samo deklarativno.

Osvrćući se na regionalni apekt projekta, naglašeno je da problemi BiH nisu jednistveni te da ih dijele većina zemalja regiona, stoga je bitno da pristup međunarodne zajednice i Evropske unije u postavljanju mjerila i smjernica za uslovljavanje uzme u obzir te okolnosti kako bi bio što učinkovitiji.

Događaju su pristvovali predstavnici institucija, političkih stranaka, nevladine zajedince i međunarodnih institucija te je tokom diskusije naglašen značaj zajedničkog djelovanja svih aktera u podržavanju reformskih procesa.

Projekat je realizovan uz finansijku podršku European Fund for the Western Balkans i Open Society Fund.

Konkretizacija procesa europskih integracija: Maske će padati (Benchmarks u Bosni i Hercegovini)

Reforming from the Bench-Marking Offside (regionalna analiza – dostupna na engleskom jeziku)

 

Zagovaranje i promocija vladavine prava na zapadnom Balkanu: Koliko je BiH spremna za otvaranje pregovarackih poglavlja?

Reforma javne uprave u BiH: Seminar za predstavnike DRG u okviru WeBER projekta

Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa SIGMA/OECD je organizovala jednodnevni seminar za predstavnike Državne radne grupe u okviru WeBER projekta kako bi predstavila rezultate monitoringa reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini koje je izradila SIGMA te prve rezultate monitoringa WeBER projekta.

Događaju su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz BiH koji čini Državnu radnu grupu za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou te predstavnici organizacija koje sprovode grantove u okviru WeBER projekta. Chloe Berger, šefica Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave iz Delegacije EU u BiH je pozdravila učesnike i istakla važnost uključivala civilnog društva u proces reformi.

Primož Vehar, Brian Finn i Marian Lemke, stručnjaci SIGME su predstavili glavne rezultate i preporuke za BiH iz Izvještaja za 2017. godinu iz oblasti Upravljanja javnim finansijama, izrade i koordinacije politika, državne službe i upravljanja ljudskim resursima, odgovornosti i pružanja usluga te javnih nabavki. Anida Šabanović, istraživačica na WebER projektu je predstavile prve rezultate monitoringa. Takođe, predstavnici WeBER platforme u BiH, Transparency International u BiH i Centar za istraživačko novinarstvo kao i dobitnici malih grantova u okviru WeBER projekta za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou su predstavili nalaze svojih projekata. Vedrana Faladžić i Aneta Raić iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH su predstavile naredne aktivnosti ove institucije u provođenju reformi te priprema za novi Strateški okvir.

 

Radionica: Vještine pregovaranja za žene

U periodu od 05.02.2018. do 10.02.2018. godine, Vanjskopolitička inicijativa BH u saradnji sa Ambasadom SAD u BiH, organizovala je dvije trodnevne radionice u Sarajevu i Tesliću, u cilju osnaživanja bh. političarkih i političko-društvenih aktivistica kada su u pitanju vještine pregovaranja koje će im pomoći u daljnjem radu i zalaganju za svoja i prava svih žena u BiH.

Predavačica na ovu temu je bila svjetska stručnjakinja za oblast Pregovaranje na radnom mjestu, gđa Deborah Kolb, emeritus Pravnog fakulteta na Harvard Univerzitetu, stručnjakinja za oblast Pregovaranje na radnom mjestu, a posebno je zanima odnos između pregovaranja i rodnih pitanja.  Još krajem osamdesetih godina dvadesetog stoljeća počela se baviti rodnim pitanjima, kada je ova oblast bila još uvijek prilično zapostavljena. Prof.dr. Kolb je autorica nekoliko knjiga od kojih najrecentnija nosi naziv: “Pregovaranje u poslu – pretvoriti male pobjede u veliku dobit”.

Razgovarajući sa učesnicama profesorica je skrenula pažnju da, kada su u pitanju pripreme za pregovaranje, uvijek na umu treba imati argumente koji se mogu odbraniti. Potrebno je sagledati šta druga strana ima. Poznavanje činjenica ima dvostruki utjecaj. Imat će se veći legitimitet u postavljanju zahtjeva i lakše će se pronaći prednosti  te  je tako veća mogućnost da pregovori uspiju. Ono što je dobro za vas, dobro je i za organizaciju. Važno je razumijeti drugu stranu – prepoznati pet razloga da druga strana kaže “ne”. Ako se poznaje perspektiva druge strane, lakše se nosi sa istom.

Prof. dr. Kolb je učesnica, između ostalog, pokazala koliko je za samopouzdanje važna priprema za pregovaranje i da se ista sastoji od sagledavanja pregovaračke pozicije druge strane, ali i od definisanja onoga što zaista želimo. Takođe, jedan od zaključaka je bio da je dobro imati nekoga na svojoj strani, nekoga ko može dati pravi savjet u pravom trenutku.

Uz dinamične vježbe i naučene vještine, simulacije pregovaranja su osnažile učesnice za daljni rad i uspješnije pregovaranje u svakodnevnom poslovnom, društvenom i političkom životu.

Vještine pregovaranja za žene

Analiza Izvještaja o napretku BiH 2015-2016

U okviru regionalnog projekta Mjerilá EU reformi – koliko učinkovito? BENCHER kojeg Vanjskopolitička inicijativa BH provodi u okviru Think for Europe mreže, istraživali smo Izvještaje Evropske Komisije o Bosne i Hercegovini za 2015. i 2016. godinu s ciljem analize preporuka i zaključaka o napretku države.

Analiza “Korak naprijed, nazd dva”  zaključuje da su brojne preporuke ponovljene/prepisane i za 2016. godinu te da se većina osvrće na neusvajanje državnih strategija koje značajno koče napredak reformskih procesa.  Iako su predstavnici vlasti predstavljali posljednji Izvještaj kao jedan od najboljih i najpozivitnijih, analizom preporuka i zaključaka lako je uvidjeti da su večina izjava bila daleko od suštinske stvarnosti i onoga što je predstavljeno u Izvještaju.

Analiza o BiH (dostupna na engleskom jeziku)

Komparativna regionalna analiza za zemlje zapadnog Balkana (dostupna na engleskom jeziku)

Infografika

 

2015.-2025. – Evropski put Bosne i Hercegovine

U saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, danas smo organizovali panel diskusiju na temu “2015.-2025. – Evropski put Bosne i Hercegovine”. Povod događaja je istoimeni dokument za diskusiju autora Osmana Topčagića, napisan s ciljem poticanja na razgovor i debatu o trenutnom procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine i budućnosti zemalja zapadnog Balkana.

Učesnici panela, Nedžma Džananović-Miraščija, docentica Fakulteta političkih nauka Sarajevo, Svetlana Cenić, ekonomska stručnjakinja i Đorđe Tomić, viši asistent Fakulteta političkih nauka Banja Luka, u svojim su osvrtima naglasili potrebu struktuiranih i informiranih debata na ovu i sličnu tematiku kako bi se javnost, a i ključni akteri procesa integracija, što više uključili i dali značajan doprinos.

Panelisti su takođe naglasili važnost odmicanja reformskih procesa od uplitanja dnevno-političkog diskursa kako bi se omogućilo da BiH konačno krene naprijed s procesom stabilizacije i pridruživanja i učini to za dobrobit građana države, a ne partikularnih interesa.

Dokument za diskusiju preuzmite ovdje ⟶ 2015.-2025. – Evropski put Bosne i Hercegovine

2015.-2025. - Evropski put Bosne i Hercegovine

Sastanak Državne radne grupe u okviru WeBER projekta

Vanjskopolitička inicijativa BH, u okviru WeBER projekta, kojeg finansira Evropska komisija i sufinansira Ministastvo vanjskih poslova Kraljevine Holandija, organizovala je 25.10.2017. godine u Sarajevu sastanak sa organizacijama civilnog društva iz BiH, koje su članice Državnih radnih grupa (DRG) za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou.

Na sastanku su predstavljeni dosadašnji rezultati te naredne aktivnosti u okviru WeBER projekta. Takođe, organizacije dobitnice grantova su predstavnicima DRG predstavile svoje projekte i aktivnosti. Kroz diskusiju i upoznavanje sa aktivnostima unutar svoje lokalne zajednice, predstavnici DRG su zaključili da je obavezna dalja edukacija službenika na kantonalnom i lokalnom nivou o RJU, kao i da je bitno što više građanima približiti i objasniti šta njima predstavlja reformisana javna uprava (brza, profesionalna i efikasna administracija, jednostavnije procedure, nema više čekanja u redovima, transparentnost u trošenju javnih prihoda i zapošljavanju…).

U drugom dijelu sastanka, viša stručna saradnica za odnose s javnošću PARCO BiH, Vedrana Faladžić je kroz svoju prezentaciju upoznala učesnike o aktivnostima koje se tiču RJU u BiH te pozvala predstavnike OCD da se aktivno uključe u javne konsultacije koje će se u narednom periodu održati u Sarajevu i Banja Luci. Aneta Raić, šefica jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju je govorila o narednim koracima i planovima PARCO BiH.

Sastanak Državne radne grupe u okviru WeBER projekta

Trening za članice Kluba Parlamentarki FBiH

Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa Klubom Parlamentarki Predstavničkog Doma Parlamenta FBiH organizovala je trodnevni trening o političkoj ekonomiji i rodnoodgovornom budžetiranju u Konjicu (9.-11.10.2017. godine). Ovaj trening je nastavak dugogodišnje uspješne saradnje VPI BH s predstavnicama Kluba Parlamentarki FBiH u cilju jačanja kapaciteta članica i pružanja stručne pomoći za realizaciju planova i inicijativa.

Prilikom uvodnog obraćanja, Kenela Zuko, predsjednica Kluba Parlamentarki PD FBiH naglasila je značaj saradnje Kluba sa nevladinim sektorom i intenziviranja napora zastupnica ka raznim inicijativama te koristi ovako intenzivnog treninga za buduće aktivnosti članica.

Zastupnice su imale priliku diskutovati o političkom, ekonomskom i pravnom sistemu BiH, kao i zemalja u regionu, Evropi i svijetu te ulozi države u ekonomiji i svijetu. Jedna od tema diskusije bilo je i trenutno stanje u svijetu i šta je ono što svijet zabrinjava i koliki je uticaj na BiH. Kroz analizu ekonomskih programa stranaka u BiH i Evropi, zastupnice su zajedno sa predavačima diskutovale o mogućim rješenjima za domaći ekonomski razvoj. O rodnoodgovornom budžetu i utjecaju koji zastupnice u Parlamentu FBiH mogu izvršiti kako bi se osigurala veća transparentnost potrošnje budžetskih sredstava i osiguralo da se to radi na rodnoodgovoran način govorila je Irma Efendić Adžajlić.

Projekat  je finansiran grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).

Trening "Politicka ekonomija i rodnoodgovorno budzetiranje"

Monitoring posjete dobitnicima grantova u okviru WeBER projekta

Vanjskopolitička inicijativa BH, u okviru WeBER projekta, kojeg finansira Evropska komisija i sufinansira Kraljevina Holandija, u periodu od 14.07.2017. do 27.07.2017. godine organizovala je posjete i sastanke sa organizacijama civilnog društva (ukupno 6 OCD), koje su dobile mali grant u okviru WeBER projekta „Mali grantovi za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou“ iz BiH.

Predstavnici VPI BH WeBER tima su ovom prilikom posjetili organizacije iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Bratunca, Doboja, Banja Luke i Livna.

Na sastancima se, između ostalog, razgovaralo o projektnim aktivnostima koje su do sada urađene i sprovedene, o izazovima i problemima sa kojim su se do sada susretali te narednim koracima. Predstavnici svih šest organizacija su realizovali pripremne aktivnosti na području lokalnih zajednica koje su obuhvaćene projektnim prijedlozima, te su u procesu izrade metodologije za istraživanje.

OCD dobitnice iz BiH su:

Udruženje građana CORDIS Istočna Ilidža

Naziv projekta: Monitoring, edukacija građana i podizanje javne svijesti o primjeni reforme javne uprave na lokalnom nivou

Istraživanje će se sprovoditi u 6 općina: Istočna Ilidža,Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad, Trnovo, Pale i Sokolac.

Udruženje žena Priroda Bratunac

Naziv projekta: Monitoring rada  lokalnih skupština – primjena mehanizama građana u donošenju odluka

Istraživanje će se sprovoditi u 3 općine: Srebrenica, Milići  i Bratunac.

Udruženje za razvoj civilnog društva Motivator Sarajevo

Naziv projekta: Lokalna uprava – servis za nas!

Istraživanje će se sprovoditi u Kantonu Sarajevo – 6 općina (Opština Centar, Stari Grad,Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća).

Centar za razvoj civilnog društva u BiH Doboj

 Naziv projekta: Monitoring odgovornosti i pružanja  usluga  od strane javne lokalne samouprave  u  općinama Doboj Istok, Gračanica, Petrovo , Lukavac, Doboj Jug i Tešanj

Agencija za razvoj preduzeća EDA Banja Luka

Naziv projekta: Jačanje uloge OCD i lokalnih medija u unapređenju transparentnosti rada lokalne uprave

Istraživanje će se sprovoditi u gradovima Banja Luka i Tuzla.

Centar za građansku suradnju Livno

Naziv projekta: Građani za odgovornu lokalnu vlast

Istraživanje će se sprovoditi u 4 općine: Posušje, Grude, Livno and Tomislavgrad

Za dodatne informacije o projektu posjetite www.par-monitor.org