Završetak projekta “Podrška procesu evropskih integracija Federacije BiH”

Danas je u Sarajevu organizovan završni sastanak projekta “Podrška procesu evropskih integracija FBiH” kojeg je u proteklih jedanaest mjeseci, Vanjskopolitička inicijativa BH provodila u saradnji sa Public Administration International iz Londona uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Događaju su prisustvovali britanski ambassador u BiH, Nj.E. Edward Ferguson, predsjednik Vlade Kantona 10, kantonalni koordinatori za evropske integracije i saradnici u provođenju projektnih aktivnosti.

Prilikom uvodnog pozdravnog govora, ambasador Ferguson istakao je da je cilj projekta bio na izgradnji kapaciteta kantonalnih vlada “kako bi odgovorili na zahtjeve poput odgovaranja na pitanja iz Upitnika za članstvo u Evropskoj uniji, ispunjavanja uloge u mehanizmu koordinacije i ispunjavanju uslova iz acquis-a Evropske komisije. Kantoni su uspjeli ispuniti svoj dio Upitnika pravovremeno i, koliko mi je poznato, kvalitetno. Ovo samo potvrđuje da tamo gdje postoji politička volja ova zemlja može postići napredak i uspjeh, naročito na putu ka Evropskoj uniji.” Ambasador je naglasio da je podrška pružena putem projekta “još jedan je pokazatelj da Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje potpuno predano pomaganju Bosni i Hercegovini na njenom putu prema članstvu u EU i da će nastaviti pomagati u provedbi neophodnih reformi i nakon Brexita.”

Predsjednik Vlade Kantona 10, Draško Dalić naglasio je važnost uloge kantona u procesu pristupanja Evropskoj uniji kroz mehanizam koordinacije i kako se nada da će uspjeti adekvatno ispuniti obaveze koje slijede iako predstoji još puno obaveza.  Dijana Dedić, koordinatorica za evropske integracije Unsko-sanskog kantona, koji se među prvima uključile u implementaciju projekta istakla je da su projektnim aktivnostima postavljeni i razvijeni kapaciteti koji su pomogli pri odgovaranju na Upitnik Evropske komisije i svakodnevni rad službenika.

Direktorica Vanjskopolitičke inicijativa BH, Lejla Ramić-Mesihović istakla je da je cilj projekta bio je jačanje internih i ljudskih kapaciteta kantonalnih vlada za proces integracija, jačanje mreže kantonalnih koordinatora za evropske integracije i pomoć za nastavak provođenja strukturalnih reformi. Projektnim aktivnostima nastojalo se pomoći kantonalnim vladama da kvalitetno odgovore na Upitnik Evropske komisije i adekvatno doprinesu radu mehanizma koordinacije.

 

Završetak projekta "Podrška procesu EU integracija FBiH"

Izazovi proširenja i regionalna saradnja

Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organizovala je panel diskusiju „Izazovi proširenja i regionalna saradnja“ 17. marta u Sarajevu. Cilj panela je poticanje debate o dosadašnjim uspjesima i izazovima pristupanja Evropskoj uniji zemalja zapadnog Balkana kao i značaju regionalne i bilateralne diplomatske saradnje, te uključenosti organizacija civilnog društva i akademske zajednice u proces.

Učesnici panela, ministar za evropske poslove i glavni pregovarač Crne Gore, Aleksandar Andrija Pejović, direktor Direkcije za evropske integracije BiH, Edin Dilberović, docentica Fakulteta političkih nauka UNSA, Nedžma Džananović-Miraščija i direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH, Lejla Ramić-Mesihović predstavili su dosadašnje aktivnosti na regionalnoj saradnji i značaj jasno definisanih ciljeva i napora na osiguravanju stabilnosti i prosperiteta regiona. Ekonomski razvoj i regionalna saradnja su od ključne važnosti za osiguravanje stabilnosti regiona te je potrebno osigurati da se ograniči politički negativan utjecaj koji nerijetko sputava saradnju i unazađuje njene efekte.

Tokom diskusije, panelisti su razgovarali o potrebi razvijanja duha povjerenja potrebnog reafirmaciju proširenja Evropske unije uprkos sveopštem kontekstu nestabilnosti Unije i neophodnosti strukturisane i učinkovite saradnje institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom i medijima. Suočena sa ograničenim kapacitetima za proces integracija, Crna Gora je kroz blisku saradnju sa nevladinim sektorom i akademskom i stručnom zajednicom uspjela održati pažnju na procesu integracija i time osnažiti rad institucija kao i osigurati kvalitetu procesa. Učesnici su takođe podvukli važnost saradnje s medijima kako bi se proširile pozitivne vijesti o uspjesima i napretku procesa reformi, te da je ključno građanima na razumljiv način pribiližiti proces integracija kako bi se osiguralo njihovo učešće u procesu i veća zainteresovanost.

Ministar Pejović je predstavio tok procesa proširenja za Crnu Goru i načine na koje su oni uspjeli prevazići prepreke i osigurati kontinuirani napredak ka punopravnom članstvu. Kao šef pregovaračkog tima za pristupanje Crne Gore, ministar Pejović je naglasio potencijalne izazove s kojima će se BiH susresti te moguće načine za prevazilaženje istih, pritom naglasivši neophodnost bilateralne i multilaterne saradnje unutar regiona kako bi se omogućio prijenos znanja i dobrih praksi.

Kako bi Bosna i Hercegovina osigurala značajniji napredak i bila u mogućnosti koristiti sve prednosti predpristupnih fondova, neophodno je usvajanje strategija i rješavanje unutrašnjih izazova i jasna vizija države u kojem pravcu da se razvija. Direktor Direkcije za evropske integracije je pritom naglasio da je za BiH neophodno da se razvija u tom pravcu i iskoristi to kao komparativnu prednost. U više navrata je istaknuto da je kompromis utkan u samu historiju razvoja i postojanja Evropske unije, te da ostaje kao neminovnosti za sve koji žele funkcionisati u evropskim strukturama.

Panel diskusija: Izazovi proširenja i regionalna saradnja

Predstavljanje političke analize “Ciljevi održivog razvoja u BiH: Reformski procesi u koje su svi uključeni”

Vanjskopolitička inicijativa BH, u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organizovala je danas, 20. februara 2017. godine javno predstavljanje političke analize „Ciljevi održivog razvoja u BiH: Reformski procesi u koje su svi uključeni“ autora Igora Kosića.

Na samitu Ujedinjenog naroda o održivom razvoju održanom  u New Yorku 2015.godine, usvojena je Agenda održivog razvoja 2015-2030 koja sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja (COR) kao “univerzalnog poziva na akciju kako bi se okončalo siromaštvo, zaštitila planeta i osigurao mir i prosperitet za sve ljude”. Bosna i Hercegovina je, kao i sve druge članice UN-a podržala Agendu i obavezala se na implementaciju. COD koji su nastavak i razrada Milenijskih razvojih ciljeva (MRC), prepoznatih kao uspješno i korisno sredstvo da se u središte interesa stave specifični razvojni ciljevi. U periodu implementacije politika djelovanja MRC, BiH je takođe potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom koji je stupio na snagu 2015. godine. Novi izazovi očekuju BiH na putu EU integracija, a Reformska agenda se ističe kao okvirna politika djelovanja koja treba da se nosi sa ovim izazovima. I dok je Reformska agenda (2015.-2018.) trenutno naistaknutiji kratkoročni političkih okvir za napredak i razvoj, BiH predstoji sprovođenje dalekosežnije “reformske agende”- Ciljeva održivog razvoja. Ova politička analiza ima za cilj podcrtati i istaći važnost Ciljeva održivog razvoja, kao dugoročne politike djelovanja u BiH u političkom okruženju koje je uglavnom preokupirano dnevnom politikom.

Komentatori analize, Miloš Prica, nacionalni koordinator BiH za Centralnoevropsku inicijativu pri Ministarstvu vanjskih poslova BiH i gđa Envesa Hodžić-Kovač iz Ureda rezidentne koordinatorice Ujedinjenih naroda u BiH, u svojim su osvrtima naglasili važnost informativne i edukativne dimenzije ove političke analize, koja nudi pregled prošlih trendova razvojnih politika BiH te evaluaciju napretka BiH. Autor analize je želio istražiti do kojeg stupnja su Ciljevi održivog razvoja usklađeni sa trenutnim razvojnim politikama u BiH i kroz to poređene predstaviti prioritetna područja djelovanja za BiH.  Komentatori su se složili da će provedba COR kao globalne agende dati bolje rezultate u miru i sigurnosti te da nijedna zemlja to ne može učiniti sama već da će protok podataka i razmjena informacija pomoći pri učinkovitijoj provedbi COR.

Prezentaciji političke analize prisustvovali su predstavnici medija u Bosni i Hercegovini, stručnjaci za oblast održivog i ekonomskog razvoja, te predstavnici organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i ademske zajednice. U centru diskusije koja je uslijedila nakon prezentacije i osvrta komentatora, našli su se prevashodno pitanja i dileme u vezi sa uspješnom koordinacijom i provođenjem Ciljeva održivog razvoja u BiH te do koje razine će ispunjenje obaveza iz Reformske agende pomoći razvojnom putu BiH. Iako je svaka tranzicija prepuna izazova i teških zadataka, istaknuto je da bi Ciljevi održivog razvoja trebali poslužiti kao dobar i cjelovit okvir u kojem bi se današnje i  buduće kratkoročne politike održivog razvoja adekvatno provele. Učesnici diskusije su se složili da je potreban zajedničkih rad institucija, organizacija civilnog društva i građana BiH na podizanju svijesti o važnosti COR-a za BiH i pronalaženju učinkovitih rješenja koji mogu osigurati održivi socio- ekonomski rast i prosperitet BiH.

Analizu “Ciljevi održivog razvoja u BiH: Reformski procesi u koje su svi uključeni” preuzmite ovdje

Predstavljanje političke analize: "Ciljevi održivog razvoja u BiH: Reformski procesi u koje su svi uključeni"

Poziv organizacijama civilnog društva za učestvovanje u Državnim radnim grupama WeBER platforme

Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH), u ime regionalne mreže Think for Europe Network (TEN) a u okviru WeBER projekta, poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da se uključe u osnivanje, a potom i u rad Državnih radnih grupa (DRG) za praćenje reforme javne uprave (RJU) u zemljama Zapadnog Balkana (ZB).

Državna radna grupa je državni konsultativni mehanizam koji ima za cilj da uključi civilno društvo u dijalog sa predstavnicima nadležnih organa o osmišljavanju i praćenju RJU na Zapadnom Balkanu (ZB). DRG se osnivaju u svakoj od zemalja ZB, kao dio šireg konsultativnog mehanizma za dijalog o RJU – regionalne WeBER platforme, osnovane u Podgorici, novembra 2016. godine.

DRG obezbjeđuju da dijalog o RJU uključi civilno društvo na svim nivoima, kroz učešće OCD koje su aktivne kako na državnom tako i na nivou gradova i općina.

Članstvo u DRG je otvoreno za sve zainteresovane OCD. Kako bi Vaša organizacija postala članica DRG potrebno je da nam pošaljete izjavu o zainteresovanosti za pristupanje u kojoj navodite prethodno iskustvo organizacije u aktivnostima koje se tiču RJU, kao i da popunite upitnik za procjenu potreba OCD u vezi sa učešćem u procesu RJU (link ka upitniku se nalazi u Pozivu). Prijavljivanje za učešće u radu Državnih radnih grupa traje do 9. marta!

Poziv

Prilog pozivu

Seminar za organizacije civilnog društva iz BiH o SIGMA Principima javne uprave

U okviru Projekta unaprijeđenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave u Sarajevu je 30-31 januara 2017. godine održan seminar za preko 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz BiH o SIGMA Principima javne uprave. Učesnici su imali priliku da saznaju više o SIGMA Principima javne uprave od stručnjaka, učestvuju u interaktivnim diskusijama i pogledaju multimedijalne prezentacije o ključnim reformama koje Principi obuhvataju.

Cilj seminara je bio približiti SIGMA Principe široj grupi nevladinih organizacija iz lokalnih zajednica svih dijelova BiH koji su aktivni u područjima djelovanja reforme javne uprave.

Uvodne govore dali su Lejla Ramić-Mesihović, direktorica VPI BH, Primož Vehar iz organizacije SIGMA i Vedrana Faladžić iz PARCO BIH. Gdin. Primož Vehar kao predstavnik organizacije SIGMA za BiH, održao je uvodno predavanje o Principima javne uprave.

Tokom prve sesije gdin. Bagrat Tunyan je predstavio strateški okvir reforme javne uprave te je naglasio značaj monitoringa procesa.

Naredni dio seminara se fokusirao na drugu oblast reforme javne uprave: izrada i koordinacija politika dok je Primož Vehar održao predavanje o principima: pružanje usluga, odgovornost i javna služba i upravljanje ljudskim resursima.

Nakon svake prezentacije slijedile su interaktivne diskusije i radionice tokom kojih su učesnici imali priliku iznijeti svoja mišljenja i sugestije za naredne korake, a svaka prezentacija je bila popraćena multimedijalnim prezentacijama urađenim u sklopu WeBER projekta.

Drugi dan seminara počeo je predstavljanjem principa o upravljanju javnih finansija koje su predstavili Brian Finn i Marian Lemke, SIGMA stručnjaci nakon čega je uslijedila interaktivna diskusija tokom koje su istaknuta ključna područja u kojima su organizacije civilnog društvog najaktivnije radile i gdje mogu dati najveći doprinos koju je moderirala Anida Šabanović, istraživačica Vanjskopolitičke inicijative BH koja radi na WeBER projektu.

Alberto Costa i Zane Rungule iz Glavne uprave za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije su govorili o reformi javne uprave u politici proširenja EU i Posebnoj grupi za reformu javne uprave u BiH.

Posljednje sesije drugog dana projekti tim WeBER projekta predstavio je projektne aktivnosti – izradi koncepta za Nacionalne radne grupe koje će se osnovati u okviru projekta i metodologiji PAR Monitora.

Seminar za organizacije civilnog društva iz BiH o SIGMA Principima javne uprave

Studijska posjeta predstavnika Vlade Kantona 10 Zadarskoj županiji

U okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija FBiH“, organizovana je studijska posjeta predstavnika Vlade Kantona 10, koju je predvodio premijer kantona Draško Dalić, Zadarskoj županiji 26 i 27. januara 2017. godine. Cilj studijskog putovanja bilo je omogućavanje razmjenje znanja i praksi između Zadarske županije i Kantona 10 uz poseban fokus na prekograničnu saradnji u transfer znanja u pogledu održivog razvoja i procesa evropskih integracija.

Tokom dvodnevne posjete organizovani brojni sastanci i posjete organizacijama i institucijama kako bi se omogućila razmjena znanja o procesu evropskih intgeracija, održivom regionalnom i ruralnom razvoju kao i zaštiti okoline. Na sastancima su prezentovana iskustva održivog razvoja Zadarske županije: mogućnosti, izazovi, izgradnja kapaciteta i rad institucija. Posebno je naglašena izrada strategija, monitoring nad procesom provedbe projekata, akcioni planovi za provedbu strategija i aspekti proteklih i budućih projekta, izvori finansiranja i provedbe u tom području.

Takođe, predstavnicima je omogućeno da lično posjete neke od lokacija na kojima se uspješno provode projekti u vezi sa ruralnim razvojom i zaštitom okoline. Tokom sastanaka sa predstavnicima Zadarske županije, Agnencije za razvoj Zadarske županije – ZADRA Nova i Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA svi učesnici su naglasili želju ka ostvarivanjem prekogranične saradnje te su predstavnici Kantona 10 istakli da im je posjeta pružila iznimno korisne informacije o društvenom i ekonomskom održivom razvoju područja i budućim projektnim aktivnostima.

Studijska posjeta predstavnika Kantona 10 Zadarskoj županiji

Promocija Smjernica za Strategiju zagovaranja ulaska zemalja zapadnog Balkana u EU

Vanjskopolitička inicijativa BH organizovala je 23.01.2017. godine u Sarajevu prezentaciju Smjernica za Strategiju zagovaranja ulaska zemalja zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Projekat podržava Višegradska skupina i Njemačka ambasada u Beogradu, a na izradi smjernica radili su think tankovi iz svih šest zemalja zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora, Kosovo*, Albanija, Makedonija i Bosna i Hercegovina te zemlje Višegradske skupine: Poljska, Češka Republika, Mađarska i Slovačka.

Razlog pokretanja inicijative je potreba za postojanjem strategije zagovaranja zemalja zapadnog Balkana koja je usmjerena ka promovisanju i ubrzavanju samog procesa proširenja EU na zemlje regije. Ono što zemlje ovog regiona imaju su ustvari komunikacijske strategije koje su više usmjerene ka određenim ciljnim grupama unutar granica svake od zemalja, ali ne i prema EU. Upravo smjernice za regionalnu strategiju zagovaranja predstavljaju prvu inicijativu tog tipa. Ovaj dokument pruža praktične smjernice državnim administrativnim tijelima, parlamentima i organizacijama civilnog društva usmjerene ka podršci i ubrzavanju procesa evropskih integracija.

Predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, prezentovala je Smjernice, te njene ciljeve i poželjna konačna ishodišta. Uz podršku Regionalnog centra za saradnju (Regional Cooperation Council), također je uspostavljen i internet portal www.wb6.info, čiji je osnovni cilj širenje pozitivnih vijesti vezanih za regiju zapadnog Balkana, ali isto tako cilj portal je da služi kao jedan izvor pouzdanih informacija o zemljama zapadnog Balkana, te nudi bazu od preko 160 publikacija i članaka o zapadnom Balkanu, o čemu je više govorila Belma Ćemalović, istraživačica  Vanjskopolitičke inicijative BH u ovom projektu.

Događaju su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz BiH, međunarodnih organizacija, institucija Bosne i Hercegovine, te predstavnici diplomatskog kora u BiH. Tokom diskusije koja je uslijedila nakon izlaganja istaknut je značaj koordinacije sa vladinim institucijama prilikom izrade same strategije. Diskusijom se došlo do zaključka da postoji suradnja između vladinog i nevladinog sektora, koja je nedovoljno vidljiva. Diskutanti su također isticali značaj što jasnije identifikacije ciljnih grupa zemljama članicama, te istakli da aktivnosti trebaju biti usmjerene i ka široj javnosti, pored predstavnika EU institucija i zemalja članica. Bitno je naglasiti da se ciljnim grupama ne može pristupiti na istovijetan način. Stoga bi se strategijom zagovaranja definisali između ostalog i načini na koje se planira pristupiti svakoj od ciljnih grupa unutar zemalja članica zapadnog Balkana, ali i zemalja članica EU.

Promocija i prezentacija Smjernica za strategiju zagovaranja ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju

Konkurs za dodjelu malih grantova za OCD iz BiH

WeBER projekat raspisuje konkurs za dodjelu malih grantova za podršku Organizacijama civilnog društva koje se bave monitoringom javne uprave na lokalnom nivou.

Ukupna predviđena sredstva iznose 225.000 evra i ona su namijenjena za podršku 30 projekata u iznosu od 5.000 do 10.000 eura (8.500 eura u prosjeku) od kojih će do 6 biti u podržano u Srbiji, do 6 u Bosni i Hercegovini, do 5 u Albaniji, do 5 u Makedoniji, do 4 na Kosovu i do 4 u Crnoj Gori.

Predviđeno trajanje projekata koji će biti odobreni u okviru konkursa je između 6 i 12 meseci. WeBER finansira EU, a sufinansira Kraljevina Holandija.

Kompletna dokumentacija za prijavu na konkurs se nalazi u prilogu:

Konkursna dokumentacija

Otvoreno pismo uredništvu magazina Foreign Affairs povodom članka Timotija Lesa

Povodom članka Timotija Lesa, „Nefunkcionalnost na Balkanu – može li post-jugoslovenski dogovor preživjeti?“, objavljenog u uglednom vanjskopolitičkom časopisu Foreign Affairs, uredništvu ovog američkog i globalnog magazina otvorenim pismom obratila se grupa domaćih i stranih intelektualaca.

U pismu, čiji inicijator je Vanjskoplitička inicijativa BH, ne polemizira se sa Lesom ili magazinom Foreign Affairs, nego se prije svega apelira na ugledni časopis da još jednom promisli o opasnoj dalekosežnosti iznesenih teza, te da se od njih odlučno distancira.

„….Stoga apelujemo na vas da priznate opasnu retoriku koja priziva neizvjesnost, zbog koje je ovaj region trpio katastrofalne posljedice…Odbijamo prihvatiti ideju da ne postoji drugi izbor nego podijeliti postojeće države i društva po etničkim kriterijima…Lesov članak zanemaruje međunarodno pravo i pokazuje potpuno neznanje o osnovnim međunarodnim principima kada je u pitanju podjela država…Imajući to u vidu postavljamo vam pitanje – ukoliko su države nacije model za Balkan, da li bi taj model važio i za evropske države – Belgiju, Nizozemsku, Švicarsku, Ujedinjeno Kraljevstvo ?…. Zapanjuje nas implicitno hinjenje da članak s takvim sadržajem može biti bezazlen u globalnom kontekstu kojim haraju rastuća ksenofobija, radikalizam, ekstremizam i retorika podjela. Ugled vašeg magazina daje ovom obmanjujućem i tendencioznom članku ozbiljnost koju on sam po sebi ne zaslužuje. Pozivamo Foreign Affairs da se distancira od članka i u njemu iznesenih ideja. Snažno podržavamo bogatu i slobodnu raspravu o politikama, i smatramo Foreign Affairs magazinom koji takvoj debati značajno doprinosi. Ipak, propagiranje ideja koje impliciraju masovna kršenja ljudskih prava, etničko čišćenje i nagrađivanje ekstremnih nacionalističkih snaga, u članku koji je zasnovan na sumnjivim tvrdnjama i vrlo malo činjenica, nije doprinos toj raspravi. To je zapravo podrška najmračnijim politikama koje su harale Balkanom posljednjih decenija”, kaže se, između ostalog, u otvorenom pismu Foreign Affairs magazinu koje je potpisalo 26 intelektualaca iz BiH, regiona i svijeta.

Otvoreno pismo uredništvu magazina Foreign Affairs povodom članka Timotija Lesa

Open Letter to the Editorial Board of the Foreign Affairs magazine