Studijska posjeta za pobjednike foto konkursa iz V4 zemalja

U periodu od 14.11.2019. do 17.11.2019. Vanjskopolitička inicijativa BH je organizovala studijsku posjetu u Bosnu i Hercegovinu za mlade ljude iz Slovačke, Češke Republike i Mađarske koji su učestvovali u foto natječaju na temu “USPJEŠNOG INTER-RELIGIJSKOG SUŽIVOTA I DIJALOGA“. Učesnici u ove tri zemlje su imali priliku da svoju sliku osmisle na osnovu video kolaža, koji je nastao kao rezultat podijeljenih ličnih iskustava i razmišljanja mladih ljudi u BiH, koji su u svojim pričama prikazali jednakosti kroz prizmu inter-religijskog suživota i dijaloga koji čine BiH jedinstvenom zemljom koja svojim primjerom može ponuditi mladim Česima, Mađarima i Slovacima čitanje historije u kojoj se vidi da uspješan dijalog između pripadnika različitih vjerskih zajednica može biti (i, zapravo, i jeste) pravilo, a ne izuzetak.

U okviru studijske posjete, učesnici su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima nevladinih organizacija u Sarajevu, Centra za napredne studije i Humanity in Action (HIA). Također, u prostorijama Međureligijskog vijeća u BiH, su se upoznali sa radom istog te da je to tijelo kroz koje se ističe dobra volja tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica, da zajedničkim snagama doprinesu izgradnju građanskog društva u dijelovima gdje je uticaj crkava i vjerskih zajednica neprikosnoven.

U Muzeju ratnog djetinjstva su imali prezentaciju, a nakon toga i obilazak izložbenih materijala koji se odnose na odrastanje u ratu te su se upoznali sa pričama svake od mladih osoba koja je dostavila neki od predmeta koji su izloženi u muzeju. Izložba i ideja uspostavljanja muzeja je nastala na osnovu ilustrovane knjige na 328 stranica koja je donijela priču generacija odraslih u ratu.

Turističkim obilaskom grada i posjetom muzejima i najvažnijim historijskim dijelovima i ustanovama grada je završena studijska posjeta za studente i V4 zemalja.

Ove aktivnosti su organizovane u sklopu projekta pod nazivom „My Neighbour, Success Stories of the Inter-faith Dialogue within and beyond the V4 Countries“ (Moj susjed – Uspješne priče međureligijskog dijaloga unutar  zemalja skupine V4  i šire) finansiranog od strane International Visegrad Fund.

Pobjednici konkursa za kratku video priču na temu : “USPJEŠNOG INTER-RELIGIJSKOG SUŽIVOTA I DIJALOGA U BOSNI I HERCEGOVINI

Treće mjesto 🥉 – Amina Žigić
Naziv priče: Sretno odrastanje

U svom kratkom videu nam je ispričala o svom sretnom odrastanju u multietničkoj zajednici koje je od nje”napravilo” osobu sa širokim pogledima na svijet, gdje je stvorila jaka prijateljstva sa osobama druge vjeroispovjesti.

Drugo mjesto 🥈 – Ermil Horozović (Zavidovići)
Naziv priče: Međureligijski odnosi mladih

Video prikazuje istinitu priču grupe studenata različitih religija tj.kratki prikaz religijskog suživota i svakodnevnih situacija studenata. U videu su prikazane i dvije škole pod istim krovom koje dijeli ograda, međutim mladi ne obraćaju pažnju na to. Upoznali su se početkom akademskog školovanja, od tada su svakodnevno u kontaktu. Postali su prijatelji koji dijele sve, pomažu jedni drugima, organiziraju druženja, za svoje religijske praznike posjećuju jedni druge i uče tradicionalno spremanje hrane za iste. Mogu biti primjer kako treba „srušiti“ ogradu koju postavi religijski sukobi. Video još prikazuje kako samo možemo imati koristi u ovakvim situacijama i kako trebamo širiti pozitivnu energiju a ne stvarati sukobe, te podsticati druge na ista razmišljanja i ponašanja.

📌 Prvo mjesto 🏆🥇 – Ishak Dedić (Bužim)
Naziv priče: „Zar je bitno?“

Tri prijatelja treniraju zajedno. Jedan je katolik, drugi pravoslavac, a treći musliman. To je njima nebitno, kao što bi svima trebalo biti. Oni treniraju i zezaju se, a pored toga poštuju jedan drugog. Ne smetaju im nebitne razlike, oni su prijatelji, to je sve što je bitno.

Video kolaž dostupan ovdje.

Tekst konkursa dostupan ovdje.

Državni PAR Monitor – Izvještaj za BiH 2017/2018

Reforma javne uprave (RJU) se smatra ključnim preduslovom svih zemalja u procesu integracija u Evropsku uniju (EU). Kao kompleksna i sveobuhvatna reforma, RJU u zemljama Zapadnog Balkana je strogo analizirana kroz SIGMA principe javne uprave, koje je razvila OECD/SIGMA i podržala Evropska unija. Principi definišu funcionalnu upravu u pogledu na njenu sposobnost da pruži transparentne, učinkovite i efikasne usluge građanima i da podrži socio-ekonomski razvoj.

U kontekstu velikog vanjskog pritiska za osiguranje značajnog napretka u provedbi RJU, sve važniji su zahtjevi unutar zemalja za boljom upravom, kako bi kontinuirano vršili pritisak na vlasti da provode reforme kada, kao rezultat procesa integracija, prestanu vanjski pritisci i uslovljavanje. Organizacije civilnog društva, uz jedinstveno lokalno poznavanje funkcionalnosti uprava mogu predvoditi zagovaračke aktivnosti koje su usmjerene ka osiguravanju bolje uprave. Neovisni monitoring RJU i dijalozi s predstavnicima vlasti koji su zasnovani na činjenicama mogu biti dobar način za postizanje ovog cilja.

Na osnovu navedenog, WeBER projekat je izvršio prvi ciklus monitoringa. Struktuiranim pristupom, zasnovanim na činjenicama za monitoring RJU, reforme se približavaju javnosti, s posebnim fokusom na aspekte RJU koji su od najvećeg značaja organizacijama civilnog društva i javnost.
WeBER monitoring RJU uveliko ovisi o sposobnostima, znanju i vještinama civilnog društva Zapadnog Balkana. On se nadograđuje na SIGMA principe javne uprave kao temelja RJU, dok iste analizira kroz nezavisno izrađenu metodologiju monitoringa RJU. Sveukupna metodologija je zasnovana na odabiru 21 SIGMA principa u okviru šest ključnih područja za koje se vršio
monitoring i izvještavanja kroz 23 skupna indikatora koja se osvrću na različite aspekte RJU.

Izvještaj dostupan ovdje.

Proaktivna transparentnost i pravo na pristup informacijama: dvije strane istog novčića

Društva koja nazivamo demokratskim društvima zamišljamo kao okruženje u kojima vlast radi za dobrobit svojih građana i u suradnji sa njima. Jedna od vrijednosti demokratskog uređenja neke države je transparentnost rada njenih upravnih struktura, kao i poštivanje neotuđivih prava njenih građana. Proaktivna transparentnosti te sloboda pristupa informacijama, su osnovni načini direktne komunikacije između države i njenih građana.

Kada govorimo o Bosni i Hercegovini (BiH), zemlji koja je, deklarativno, demokratska država, još je daleko od ideala kad su u pitanju ova dva aspekta demokracije. Dijelom njena zatvorenost dolazi i od povijesnog naslijeđa iz doba komunizma, gdje nije bilo uobičajeno da se vlast pravda javnosti i opravdava svoje postupke i način rada. Međutim, za ovu neovisnu državu koja teži ka članstvu u Europskoj uniji i Euroatlantskim integracijama, potrebno je promijeniti ovu paradigmu načina komunikacije između države i njenih građana. Kako bi se izgradilo povjerenje građana u upravu, ona mora biti transparentna, njen rad mora biti vidljiv i razumljiv građanima, jer se time smanjuje mogućnost korupcije i zloupotrebe vlasti, te omogućuje građanima da uzmu aktvno učešće u donošenju odluka. No, još je uvijek prerano govoriti o postojanju konzistetntne proaktivne transparentnosti u BiH.

Prema istraživanjima WeBER projekta, percepcija civilnog društva o kvalitetu zakonodavstva i praksi pristupa informacijama od javnog značaja je na niskom nivou u svim zemljama Zapadnog Balkana, ali su BiH i Crna
Gora na samom dnu. Rezultati istraživanja za BiH pokazuju da se manje od 30% OCD slaže da organi javne uprave u svome radu dokumentiraju dovoljno informacija da omoguće javnosti ispunjavanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Nadalje, tek oko 20% anketiranih OCD je konstatovalo da su izuzeci od pretpostavke javnog karaktera informacija koje pružaju organi javne uprave adekvatno definirani
zakonom te da se adekvatno primjenjuju u praksi. Nešto pozitivnija su mišljenja za praktične dijelove traženja informacija, pa se tako informacije pružaju u traženom formatu, unutar rokova i besplatno. Istraživanje je
pokazalo i da većini internet stranica institucija u BiH nedostaje prilagođavanje informacija i podataka na način koji je razumljiv građanima. Dostupne informacije su tek dijelom upotpunjene, ažurirane, ili dostupne unutar „tri klika“ od početnih stranica institucija.

Više možete pročitati u političkom sažetku ovdje.

Strateški okvir za reformu javne uprave

Imaju li vlade Zapadnog Balkana učinkovite programe za reformu javne uprave? Da li se reforma javne uprave svrishodno implementira?. Postoje li funkcionalne structure koje upravljaju razvojem i provedbom reformi? Saznajte u ovoj WeBER infografici! 

Kako biste vidjeli infografiku u punoj veličini, kliknite ovdje (dostupno isključivo na engleskom jeziku).

Više o WeBER projektu ovdje.

Western Balkan PAR Monitor Report 2017/2018 dostupan ovdje (dostupno isključivo na engleskom jeziku).

WeBER PAR Monitor Izvještaj za BiH 2017/2018 dostupan ovdje (engleski jezik), izvještaj na bosanskom jeziku ovdje

Odgovornost

Imaju li zemlje Zapadnog Balkana dobre zakone o slobodi pristupa informacijama i da li se oni konzistentno primjenjuju? Saznajte u ovoj WeBER infografici!  

Kako biste vidjeli infografiku u punoj veličini, kliknite ovdje (dostupno isključivo na engleskom jeziku).

Više o WeBER projektu ovdje.

Western Balkan PAR Monitor Report 2017/2018 dostupan ovdje  (dostupno isključivo na engleskom jeziku).

WeBER PAR Monitor Izvještaj za BiH 2017/2018 dostupan ovdje (engleski jezik), izvještaj na bosanskom jeziku ovdje.

Četvrti sastanak Državne radne grupe (DRG) za reformu javne uprave (RJU) u BiH

U Sarajevu, 29.11.2018., je održan četvrti sastanak Državne radne grupe (DRG*) za reformu javne uprave (RJU) u BiH. Povod za održavanje sastanka je bio predstavljanje sveobuhvatnog izvještaja o stanju reforme javne uprave u BiH – Državni PAR Monitor 2017/2018.  Izvještaj je izrađen na osnovu jednogodišnjeg istraživačkog rada na praćenju RJU a u okviru WeBER projekta, prvog regionalnog projekta civilnog društva koji prati ovaj proces na Zapadnom Balkanu. Izvještaj je dostupan ovdje (engleski jezik). Izvještaj na bosanskom jeziku dostupan ovdje.

U čemu je značaj praćenja reforme javne uprave od strane civilnog društva na događaju su diskutovali Vedrana Faladžić, Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH (PARCO BiH)  i Lejla Ramić- Mesihović, direktorica Vanjskopolitičke inicijate BH (VPI BH).

Državni PAR Monitor  je prezentovala  Anida Šabanović, istraživačica VPI BH. Nakon predstavljanja, uslijedila je diskusija u kojoj su učestvovali, zajedno sa učesnicima sastanka, učestvovali i Nedžib Delić, šef Operativne jedinice, PARCO BiH, Elvira Mujkić, ekspertica iz oblasti reforme javne uprave, Davor Vuletić, predsjednik Skupštine, VPI BH i Bojan Kovačević – Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka.

Događaj je okupio predstavnike civilnog društva, javne uprave, medija, kao i stručnjake iz oblasti reforme javne uprave.

*DRG je državni konsultativni mehanizam za dijalog između civilnog društva i predstavnika relevantnih državnih organa o kreiranju i praćenju procesa RJU u zemljama Zapadnog Balkana (ZB). DRG su konstituisane u svakoj od ovih zemalja, a kao dio šire regionalne WeBER platforme.

Cetvrti sastanak Državne radne grupe (DRG) za reformu javne uprave (RJU) u BiH

Politička analiza „U susret novoj Strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018. -2023.“

Vanjskopolitička inicijativa BH je u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung 27.11.2018. godine organizovala predstavljanje prezentaciju političke analize „U susret novoj Strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018.–2023“ autora Davora Vuletića.

Ovom analizom nastoji se napraviti presjek dokumenta novousvojene Strategije vanjske politike, predstaviti ga javnosti i time pokrenuti širu raspravu o njemu. Njome se procjenjuje i da li Strategija prati dešavanja u međunarodnim odnosima, geopolitiku, regionalnu dinamiku, zadovoljenje međunarodnih obaveza iz SSP-a u vezi sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije (ZVSP), kao i UN-ovih Ciljeva održivog razvoja (COR). I na kraju, ovim se tekstom pokušava procijeniti da li je BiH iskoristila svoja iskustva u vanjskim poslovima i izradila politički dosljednu strategiju vanjske politike koja bi mogla odgovoriti na izazove koje donosi idućih pet godina, naglasio je autor analize, Davor Vuletić.

Prezentacija analize je bila uvodni osvrt na temu iz autorovog ugla i da potakne raspravu o samoj Strategiji vanjske politike BiH 2018-2023.

Tekst Strategije dostupan je na službenoj stranici Predsjedništva BiH: http://www.predsjednistvobih.ba/vanj/default.aspx?id=79555&langTag=bs-BA

Učesnici panela, autor analize, Davor Vuletić (VPI BH), prof. dr. Slavo Kukić, prof. dr. Nedžma Džananović Miraščija (FPN) i Đorđe Tomić (politikolog), Zlatko Dizdarević (VPI BH), u svom obraćanju su zaključili da bi ciljevi nove Strategije trebali imati naglasak na stabilnosti i sigurnosti, zaštiti građana BiH te promociji BiH u svijetu.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice i nadležnih institucija, rezidentnih ambasada i misija u Bosni i Hercegovini i medija.

„U susret novoj Strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018.–2023“

WeBER PAR Monitor 2017/2018 predstavljen u Briselu

Jedan od glavnih proizvoda WeBER projekta, Regionalni PAR Monitor 2017/2018, predstavljen je u Briselu predstavnicima Generalne direkcije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR) Evropske komisije, kao i učesnicima događaj koji je organizovao Centar za evropske politike – EPC (European Policy Centre).

Članovi istraživačkog  tima WeBER projekta predstavili su  nalaze i podatke vezane za trenutno stanje po pitanju otvorenosti, transparentnosti, odgovornosti i meritokratije administracija u zemljama Zapadnog Balkana  na sastanku organizovanom u prostorijama DG NEAR-a. Zainteresovani zvaničnici Evropske komisije imali su priliku dobiti sve informacije kada je u pitanju praćenje i metodologija,  da saznaju rezultate istraživanja u svih šest oblasti reforme javne uprave (RJU) i da postavljaju pitanja vezana za svako od zemalja kako bi dobili potrebne informacije za buduće razgovore usmjerene prema zemljama Zapadnog Balkana.

Nakon sastanka u DG NEAR, regionalni PAR Monitor 2017/2018 je predstavljen na događaju: Politički dijalog –  Balkanska perspektiva reforme javne uprave: Ko napreduje, a ko zaostaje?  koji je organizovala  partnerska organizacija WeBER projekta  iz Brisela, EPC.

Diskusiju je moderirala Corina Stratulat (EPC), a događaju su prisustvovali članovi EPC, zvaničnici EU i mediji. Detaljnije su predstavljeni rezultati istraživanja te su se dali odgovori na sljedeća pitanja: Poređenje administracija u zemljama Zapadnog Balkana? Koji primjeri dobre i loše prakse se mogu naći širom regiona? Gdje su nosioci reformi u regionu zaostali i zašto? Šta trebaju zemlje ZB učiniti da bi se reforme unaprijedile i kako EU može pomoći?

Rezultati pokazuju značajne varijacije između zemalja i otkrivaju da nosioci reformu (“frontrunners”) nisu uvijek na prvim pozicijama. Ako ste zainteresovani da saznate više o rezultatima WeBER monitoringa, pročitajte izvršni sažetak koji je dostupan ovdje ili pogledajte grafički prikazane rezultate u PAR Scoreboardu dostupnom ovdje.

 

Publikacija “Nešto drugačiji priručnik za ženski politički aktivizam: A sada kada nam se lak na noktima osušio…”

Vanjskopolitička inicijativa BH, u sklopu realizacije projekta posvećenog unapređenju pregovaračkih vještina za žene, a koji se provodi pod pokroviteljstvom Američke ambasade u BiH je 12.11.2018. godine organizovala predstavljanje publikacije “Nešto drugačiji priručnik za ženski politički aktivizam: A sada kada nam se lak na noktima osušio…”, a ista je namjenjena političarkama i društvenim aktivisticama u našoj zemlji.

U Vanjskopolitičkoj inicijativi BH, nakon tri ciklusa rada s parlamentarkama i političkim aktivistkinjama u Bosni i Hercegovini, uočili smo potrebu za izradom kratkog priručnika u kojem ćemo se osvrnuti na specifičnosti angažmana žena u politici i ponuditi kratku razradu angažmana na identifikaciji problema i njihovo rješavanje putem adekvatnih javnih politika.

Autorica priručnika i direktorica VPI BH, Lejla Ramić-Mesihović kaže da su  želja i nastojanje za osnaživanje žena koje se bave politikom, ili to namjeravaju bile presudne za nastanak priručnika, a sve u cilju što kvalitetnije analize konteksta i vlastite pozicije u političkom djelovanju. Priručnik sadrži i kontrolne liste koje proizlaze i iz teorije i iz iskustava; nastojali smo da budu komplementarne s tekstom i da ga istovremeno nadopunjuju nagovještavanjima konkretnih primjera iz prakse. Nadamo se da će ponuđeni sadržaj pomoći političkim aktivistkinjama i onima koje to žele postati u maksimiziranju efekata njihovog rada za dobrobit društva i stvaranju vlastitog političkog kapitala.

Prisutne političarke i društvene aktivistice su tokom prezentacije diskutovali o aktuelnoj političkoj situaciji u našoj zemlji te o ulozi i prisustvu žena na političkoj sceni. Smatraju da su priručnici poput ovog nešto što je potrebno da ima svaka žena koja želi svojim aktivizmom i zalaganjem biti dio političkih i društvenih promjena u našoj zemlji.

Iz recenzija:

…Posebnu vrijednost ovog Priručnika prepoznajem i u činjenici da se u njegovom jezgrovitom i pitkom tekstu, te introspektivnim, ali dalekosežnim pitanjima otkrivaju i sadržaji koji nisu namijenjeni samo ženama aktivnim u politici, već i onima koje razmišljaju o mogućem političkom angažmanu, kao i onima koje, mimo političkog angažmana, prepoznaju dramatično drugačiji socijalni kontekst života žena, bez obzira na oblast u kojoj su aktivne…

Dr. Sc. Nedžma Džananović Miraščija

…Priručnik obiluje pitanjima za samorefleksiju, koja se preporučuju ženama u politici radi spoznavanja nivoa i izvora svoje moći.  Odgovaranjem na ova pitanja, žene u politici mogu doći do neugodnih, ali za svoj politički stav i aktivizam neprocjenjivo važnih spoznaja. Političarke se podsjećaju na “tehnike dominacije“, koje su neminovno iskusile, ali nisu uvijek znale definisati njihovu diskriminatorsku prirodu. Praktičnost ovog Priručnika se ogleda u njegovoj sažetoj formi i telegrafskim podsjećanjima na metode kreiranja rodno osjetljivih politika, kao i barijere u postizanju ovoga. Kontrolne liste i ilustracije uveliko doprinose efikasnom korištenju teksta…

Mr. Sc. Nina Karađinović

Publikacija "Nešto drugačiji priručnik za ženski politički aktivizam: A sada kada nam se lak na noktima osušio..."